Lihkadeapmi

Guovtti geađgegierdobaldu lihkadeapmi nubbi nuppi ektui

á. Eará lihkadanmállet

http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/

Vállje “Platetektonikk” ja fas “Divergerende lithosfæreplater”.
Dás oainnát ahte guokte geađgegierdobaldu, nugo guokte áhpebodnebaldu, sáhttet johtit goabbat guvlui.
Mii šaddá dađis luoddaneami sálvvu mielde? Čilge oanehaččat makkár geologalaš erenoamášvuohta lea dakko gokko Islánda lea.

b. Nordašuvvan

Vállje animašuvnna “Konvergerende lithosfæreplater” ja geahča 7–8. siidduid.
Mat guokte ja guokte geađgegierdobaldu sáhttet nordašuvvat oktii?
Namut makkár geologalaš bajásráhkadusaid balduid lihkadeamit buvttadit. 

c. Jávkan

Vállje “Kontinental plate mot kontinental plate”-animašuvnna.
Makkár geologalaš duovdda (baldu) sáhttá jávkat ollásit?

d. Várreviđjemáhccun

Go nubbi kontineantabaldu hoigojuvvo nuppi kontineantabaldu vuostá, nugo animašuvdna čájeha, de dat gohčoduvvo várreviđjemáhccumin.
Mii namahusaid lei dan várreviđjemáhccumis mii dagahii earet eará ahte gáissát
ceagganedje min guovllus?

đ. Oktiinordadeapmi

Geahča animašuvnna mii čájeha India- ja Ásiabaldu oktiinordadeami.
Makkár geologalaš bajásráhkadus šattai loahppaboađusin dás? Čilge mo bajásráhkadus navdo leat šaddan.